Eesnime Juri statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Juri 3580 mehel. Juri on populaarsuselt 29. mehenimi.

Vanim Juri on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Juri on keskmiselt 50 aasta vanune (mediaanvanus on 52).

Kõige populaarsem on eesnimi Juri vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 57,95.

Kõige rohkem on eesnimega Juri sündinuid aprillis, kokku 350.

Kõige populaarsem on eesnimi Juri Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 55,58.