Nime Juss nimepäev on 24. juuni.

Eesnime Juss statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Juss 128 mehel. Juss on populaarsuselt 601. mehenimi.

Vanim Juss on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Juss on keskmiselt 23 aasta vanune (mediaanvanus on 22).

Kõige populaarsem on eesnimi Juss vanuserühmas 5–9, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,37.

Kõige rohkem on eesnimega Juss sündinuid juunis, kokku 17.