Nime Juss nimepäev on 24. juuni.

Eesnime Juss statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Juss 125 mehel. Juss on populaarsuselt 607. mehenimi.

Vanim Juss on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Juss on keskmiselt 23 aasta vanune (mediaanvanus on 21).

Kõige populaarsem on eesnimi Juss vanuserühmas 5–9, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,36.

Kõige rohkem on eesnimega Juss sündinuid juunis, kokku 16.