Nime Juta nimepäev on 10. detsember.

Eesnime Juta statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Juta 1253 naisel. Juta on populaarsuselt 153. naisenimi.

Vanim Juta on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Juta on keskmiselt 70 aasta vanune (mediaanvanus on 72).

Kõige populaarsem on eesnimi Juta vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 42,99.

Kõige rohkem on eesnimega Juta sündinuid aprillis, kokku 139.

Kõige populaarsem on eesnimi Juta Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 22,54.