Nime Juta nimepäev on 10. detsember.

Eesnime Juta statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Juta 1214 naisel. Juta on populaarsuselt 154. naisenimi.

Vanim Juta on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Juta on keskmiselt 70 aasta vanune (mediaanvanus on 73).

Kõige populaarsem on eesnimi Juta vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 40,45.

Kõige rohkem on eesnimega Juta sündinuid aprillis, kokku 134.

Kõige populaarsem on eesnimi Juta Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 22,54.