Nime Juuli nimepäev on 8. aprill.

Eesnime Juuli statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Juuli 52 naisel. Juuli on populaarsuselt 1141. naisenimi.

Vanim Juuli on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Juuli on keskmiselt 39 aasta vanune (mediaanvanus on 33).

Kõige populaarsem on eesnimi Juuli vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,58.

Kõige rohkem on eesnimega Juuli sündinuid juulis, kokku 17.

Kõige populaarsem on eesnimi Juuli Pärnu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 0,91.