Nime Juuli nimepäev on 8. aprill.

Eesnime Juuli statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Juuli 52 naisel. Juuli on populaarsuselt 1140. naisenimi.

Vanim Juuli on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Juuli on keskmiselt 40 aasta vanune (mediaanvanus on 34).

Kõige populaarsem on eesnimi Juuli vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,44.

Kõige rohkem on eesnimega Juuli sündinuid juulis, kokku 17.

Kõige populaarsem on eesnimi Juuli Pärnu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 0,91.