Nime Jaanika nimepäev on 15. august.

Eesnime Jaanika statistika

2020. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Jaanika alla viiel mehel ja 1466 naisel. Jaanika on populaarsuselt 27630. mehenimi ja 126. naisenimi.

Vanim Jaanika on vanuserühmas 65–69, noorim vanuserühmas 0–4.

Jaanika on keskmiselt 35 aasta vanune (mediaanvanus on 36).

Kõige populaarsem on eesnimi Jaanika vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 25,09.

Kõige rohkem on eesnimega Jaanika sündinuid juunis, kokku 364.

Kõige populaarsem on eesnimi Jaanika Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 21,52.