Eesnime Jaanis statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Jaanis 236 mehel. Jaanis on populaarsuselt 444. mehenimi.

Vanim Jaanis on vanuserühmas 65–69, noorim vanuserühmas 5–9.

Jaanis on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 44).

Kõige populaarsem on eesnimi Jaanis vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,97.

Kõige rohkem on eesnimega Jaanis sündinuid juunis, kokku 40.

Kõige populaarsem on eesnimi Jaanis Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,17.