Nime Janika nimepäev on 15. august.

Eesnime Janika statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Janika alla viiel mehel ja 777 naisel. Janika on populaarsuselt 5822. mehenimi ja 220. naisenimi.

Vanim Janika on vanuserühmas 70–74, noorim vanuserühmas 0–4.

Janika on keskmiselt 40 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige populaarsem on eesnimi Janika vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 14,84.

Kõige rohkem on eesnimega Janika sündinuid juunis, kokku 134.

Kõige populaarsem on eesnimi Janika Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,48.