Nime Kärt nimepäev on 17. märts.

Eesnime Kärt statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kärt alla viiel mehel ja 815 naisel. Kärt on populaarsuselt 7216. mehenimi ja 225. naisenimi.

Vanim Kärt on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Kärt on keskmiselt 32 aasta vanune (mediaanvanus on 34).

Kõige populaarsem on eesnimi Kärt vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 11,38.

Kõige rohkem on eesnimega Kärt sündinuid juunis, kokku 83.

Kõige populaarsem on eesnimi Kärt Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 8,70.