Nime Kärt nimepäev on 17. märts.

Eesnime Kärt statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kärt alla viiel mehel ja 817 naisel. Kärt on populaarsuselt 7093. mehenimi ja 226. naisenimi.

Vanim Kärt on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Kärt on keskmiselt 31 aasta vanune (mediaanvanus on 32).

Kõige populaarsem on eesnimi Kärt vanuserühmas 20–24, kus neid on 10 000 elaniku kohta 12,15.

Kõige rohkem on eesnimega Kärt sündinuid juunis, kokku 84.

Kõige populaarsem on eesnimi Kärt Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 8,62.