Nime Külli nimepäev on 8. detsember.

Eesnime Külli statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Külli 2016 naisel. Külli on populaarsuselt 80. naisenimi.

Vanim Külli on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 15–19.

Külli on keskmiselt 57 aasta vanune (mediaanvanus on 57).

Kõige populaarsem on eesnimi Külli vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 45,41.

Kõige rohkem on eesnimega Külli sündinuid aprillis, kokku 210.

Kõige populaarsem on eesnimi Külli Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 42,08.