Nime Külli nimepäev on 8. detsember.

Eesnime Külli statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Külli 2029 naisel. Külli on populaarsuselt 82. naisenimi.

Vanim Külli on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 15–19.

Külli on keskmiselt 56 aasta vanune (mediaanvanus on 56).

Kõige populaarsem on eesnimi Külli vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 41,84.

Kõige rohkem on eesnimega Külli sündinuid aprillis, kokku 210.

Kõige populaarsem on eesnimi Külli Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 41,38.