Nime Küllike nimepäev on 8. detsember.

Eesnime Küllike statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Küllike 463 naisel. Küllike on populaarsuselt 347. naisenimi.

Vanim Küllike on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 20–24.

Küllike on keskmiselt 57 aasta vanune (mediaanvanus on 57).

Kõige populaarsem on eesnimi Küllike vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 9,41.

Kõige rohkem on eesnimega Küllike sündinuid märtsis, kokku 55.

Kõige populaarsem on eesnimi Küllike Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 8,70.