Nime Küllike nimepäev on 8. detsember.

Eesnime Küllike statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Küllike 467 naisel. Küllike on populaarsuselt 344. naisenimi.

Vanim Küllike on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 20–24.

Küllike on keskmiselt 56 aasta vanune (mediaanvanus on 56).

Kõige populaarsem on eesnimi Küllike vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 9,14.

Kõige rohkem on eesnimega Küllike sündinuid märtsis, kokku 56.

Kõige populaarsem on eesnimi Küllike Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 8,61.