Nime Külliki nimepäev on 8. detsember.

Eesnime Külliki statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Külliki 267 naisel. Külliki on populaarsuselt 460. naisenimi.

Vanim Külliki on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 20–24.

Külliki on keskmiselt 54 aasta vanune (mediaanvanus on 54).

Kõige populaarsem on eesnimi Külliki vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,00.

Kõige rohkem on eesnimega Külliki sündinuid mais, kokku 35.

Kõige populaarsem on eesnimi Külliki Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,38.