Nime Küllo nimepäev on 21. märts.

Eesnime Küllo statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Küllo 32 mehel. Küllo on populaarsuselt 1175. mehenimi.

Vanim Küllo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Küllo on keskmiselt 48 aasta vanune (mediaanvanus on 48).

Kõige populaarsem on eesnimi Küllo vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,56.

Kõige rohkem on eesnimega Küllo sündinuid detsembris, kokku 6.

Kõige populaarsem on eesnimi Küllo Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,87.