Nime Külvi nimepäev on 8. detsember.

Eesnime Külvi statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Külvi 44 naisel. Külvi on populaarsuselt 1241. naisenimi.

Vanim Külvi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 40–44.

Külvi on keskmiselt 62 aasta vanune (mediaanvanus on 60).

Kõige populaarsem on eesnimi Külvi vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,29.

Kõige rohkem on eesnimega Külvi sündinuid veebruaris, kokku 5.