Nime Kaarel nimepäev on 28. jaanuar.

Eesnime Kaarel statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kaarel 1383 mehel. Kaarel on populaarsuselt 128. mehenimi.

Vanim Kaarel on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Kaarel on keskmiselt 34 aasta vanune (mediaanvanus on 33).

Kõige populaarsem on eesnimi Kaarel vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 19,74.

Kõige rohkem on eesnimega Kaarel sündinuid juunis, kokku 135.

Kõige populaarsem on eesnimi Kaarel Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 21,51.