Nime Kaarel nimepäev on 28. jaanuar.

Eesnime Kaarel statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kaarel 1388 mehel. Kaarel on populaarsuselt 127. mehenimi.

Vanim Kaarel on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Kaarel on keskmiselt 33 aasta vanune (mediaanvanus on 33).

Kõige populaarsem on eesnimi Kaarel vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 21,25.

Kõige rohkem on eesnimega Kaarel sündinuid juunis, kokku 135.

Kõige populaarsem on eesnimi Kaarel Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 20,49.