Nime Kaari nimepäev on 20. juuni.

Eesnime Kaari statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kaari 127 naisel. Kaari on populaarsuselt 714. naisenimi.

Vanim Kaari on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Kaari on keskmiselt 35 aasta vanune (mediaanvanus on 34).

Kõige populaarsem on eesnimi Kaari vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,40.

Kõige rohkem on eesnimega Kaari sündinuid detsembris, kokku 14.

Kõige populaarsem on eesnimi Kaari Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,76.