Nime Kaari nimepäev on 20. juuni.

Eesnime Kaari statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kaari 127 naisel. Kaari on populaarsuselt 711. naisenimi.

Vanim Kaari on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Kaari on keskmiselt 34 aasta vanune (mediaanvanus on 33).

Kõige populaarsem on eesnimi Kaari vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,82.

Kõige rohkem on eesnimega Kaari sündinuid detsembris, kokku 14.

Kõige populaarsem on eesnimi Kaari Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,05.