Nime Kaarin nimepäev on 25. november.

Eesnime Kaarin statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kaarin 156 naisel. Kaarin on populaarsuselt 639. naisenimi.

Vanim Kaarin on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Kaarin on keskmiselt 58 aasta vanune (mediaanvanus on 64).

Kõige populaarsem on eesnimi Kaarin vanuserühmas 70–74, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,15.

Kõige rohkem on eesnimega Kaarin sündinuid mais, kokku 17.

Kõige populaarsem on eesnimi Kaarin Lääne-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,04.