Nime Kaarin nimepäev on 25. november.

Eesnime Kaarin statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kaarin 156 naisel. Kaarin on populaarsuselt 637. naisenimi.

Vanim Kaarin on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 10–14.

Kaarin on keskmiselt 59 aasta vanune (mediaanvanus on 65).

Kõige populaarsem on eesnimi Kaarin vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,59.

Kõige rohkem on eesnimega Kaarin sündinuid mais, kokku 17.

Kõige populaarsem on eesnimi Kaarin Lääne-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,06.