Nime Kadi nimepäev on 25. november.

Eesnime Kadi statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kadi 1684 naisel. Kadi on populaarsuselt 101. naisenimi.

Vanim Kadi on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Kadi on keskmiselt 37 aasta vanune (mediaanvanus on 36).

Kõige populaarsem on eesnimi Kadi vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 34,50.

Kõige rohkem on eesnimega Kadi sündinuid aprillis, kokku 170.

Kõige populaarsem on eesnimi Kadi Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 17,80.