Nime Kadi nimepäev on 25. november.

Eesnime Kadi statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kadi 1685 naisel. Kadi on populaarsuselt 100. naisenimi.

Vanim Kadi on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Kadi on keskmiselt 38 aasta vanune (mediaanvanus on 37).

Kõige populaarsem on eesnimi Kadi vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 33,96.

Kõige rohkem on eesnimega Kadi sündinuid aprillis, kokku 173.

Kõige populaarsem on eesnimi Kadi Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 17,64.