Nime Kadri nimepäev on 25. november.

Eesnime Kadri statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kadri alla viiel mehel ja 3255 naisel. Kadri on populaarsuselt 12096. mehenimi ja 31. naisenimi.

Vanim Kadri on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Kadri on keskmiselt 41 aasta vanune (mediaanvanus on 40).

Kõige populaarsem on eesnimi Kadri vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 61,82.

Kõige rohkem on eesnimega Kadri sündinuid novembris, kokku 584.

Kõige populaarsem on eesnimi Kadri Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 33,86.