Nime Kadri nimepäev on 25. november.

Eesnime Kadri statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kadri alla viiel mehel ja 3267 naisel. Kadri on populaarsuselt 11587. mehenimi ja 34. naisenimi.

Vanim Kadri on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Kadri on keskmiselt 38 aasta vanune (mediaanvanus on 37).

Kõige populaarsem on eesnimi Kadri vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 66,07.

Kõige rohkem on eesnimega Kadri sündinuid novembris, kokku 584.

Kõige populaarsem on eesnimi Kadri Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 34,37.