Nime Kadri nimepäev on 25. november.

Eesnime Kadri statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kadri alla viiel mehel ja 3260 naisel. Kadri on populaarsuselt 11857. mehenimi ja 33. naisenimi.

Vanim Kadri on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Kadri on keskmiselt 40 aasta vanune (mediaanvanus on 39).

Kõige populaarsem on eesnimi Kadri vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 64,58.

Kõige rohkem on eesnimega Kadri sündinuid novembris, kokku 585.

Kõige populaarsem on eesnimi Kadri Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 33,78.