Eesnime Kadri-Liis statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kadri-Liis 57 naisel. Kadri-Liis on populaarsuselt 1079. naisenimi.

Vanim Kadri-Liis on vanuserühmas 55–59, noorim vanuserühmas 0–4.

Kadri-Liis on keskmiselt 24 aasta vanune (mediaanvanus on 25).

Kõige populaarsem on eesnimi Kadri-Liis vanuserühmas 15–19, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,27.

Kõige rohkem on eesnimega Kadri-Liis sündinuid novembris, kokku 17.