Nime Kadrin nimepäev on 25. november.

Eesnime Kadrin statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kadrin 45 naisel. Kadrin on populaarsuselt 1230. naisenimi.

Vanim Kadrin on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 25–29.

Kadrin on keskmiselt 49 aasta vanune (mediaanvanus on 46).

Kõige populaarsem on eesnimi Kadrin vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,23.

Kõige rohkem on eesnimega Kadrin sündinuid novembris, kokku 7.