Nime Kaidi nimepäev on 14. oktoober.

Eesnime Kaidi statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kaidi alla viiel mehel ja 1035 naisel. Kaidi on populaarsuselt 11857. mehenimi ja 185. naisenimi.

Vanim Kaidi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Kaidi on keskmiselt 39 aasta vanune (mediaanvanus on 39).

Kõige populaarsem on eesnimi Kaidi vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 17,70.

Kõige rohkem on eesnimega Kaidi sündinuid mais, kokku 102.

Kõige populaarsem on eesnimi Kaidi Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 15,91.