Nime Kaidi nimepäev on 14. oktoober.

Eesnime Kaidi statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kaidi alla viiel mehel ja 1035 naisel. Kaidi on populaarsuselt 12096. mehenimi ja 183. naisenimi.

Vanim Kaidi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Kaidi on keskmiselt 40 aasta vanune (mediaanvanus on 40).

Kõige populaarsem on eesnimi Kaidi vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 17,27.

Kõige rohkem on eesnimega Kaidi sündinuid mais, kokku 102.

Kõige populaarsem on eesnimi Kaidi Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 16,29.