Nime Kaido nimepäev on 3. november.

Eesnime Kaido statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kaido 2285 mehel. Kaido on populaarsuselt 72. mehenimi.

Vanim Kaido on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Kaido on keskmiselt 47 aasta vanune (mediaanvanus on 48).

Kõige populaarsem on eesnimi Kaido vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 51,47.

Kõige rohkem on eesnimega Kaido sündinuid mais, kokku 225.

Kõige populaarsem on eesnimi Kaido Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 31,83.