Nime Kaido nimepäev on 3. november.

Eesnime Kaido statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kaido 2272 mehel. Kaido on populaarsuselt 73. mehenimi.

Vanim Kaido on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Kaido on keskmiselt 48 aasta vanune (mediaanvanus on 49).

Kõige populaarsem on eesnimi Kaido vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 51,89.

Kõige rohkem on eesnimega Kaido sündinuid mais, kokku 225.

Kõige populaarsem on eesnimi Kaido Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 31,99.