Nime Kaidu nimepäev on 3. november.

Eesnime Kaidu statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kaidu 55 mehel. Kaidu on populaarsuselt 906. mehenimi.

Vanim Kaidu on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 5–9.

Kaidu on keskmiselt 55 aasta vanune (mediaanvanus on 57).

Kõige populaarsem on eesnimi Kaidu vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,66.

Kõige rohkem on eesnimega Kaidu sündinuid märtsis, kokku 9.