Nime Kaidu nimepäev on 3. november.

Eesnime Kaidu statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kaidu 54 mehel. Kaidu on populaarsuselt 920. mehenimi.

Vanim Kaidu on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 10–14.

Kaidu on keskmiselt 56 aasta vanune (mediaanvanus on 58).

Kõige populaarsem on eesnimi Kaidu vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,26.

Kõige rohkem on eesnimega Kaidu sündinuid märtsis, kokku 9.