Nime Kaie nimepäev on 14. oktoober.

Eesnime Kaie statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kaie 1118 naisel. Kaie on populaarsuselt 171. naisenimi.

Vanim Kaie on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Kaie on keskmiselt 56 aasta vanune (mediaanvanus on 56).

Kõige populaarsem on eesnimi Kaie vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 19,48.

Kõige rohkem on eesnimega Kaie sündinuid juulis, kokku 106.

Kõige populaarsem on eesnimi Kaie Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 19,88.