Nime Kaimar nimepäev on 3. november.

Eesnime Kaimar statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kaimar 227 mehel. Kaimar on populaarsuselt 449. mehenimi.

Vanim Kaimar on vanuserühmas 65–69, noorim vanuserühmas 0–4.

Kaimar on keskmiselt 36 aasta vanune (mediaanvanus on 38).

Kõige populaarsem on eesnimi Kaimar vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,91.

Kõige rohkem on eesnimega Kaimar sündinuid mais, kokku 24.

Kõige populaarsem on eesnimi Kaimar Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 8,56.