Nime Kaimo nimepäev on 3. november.

Eesnime Kaimo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kaimo 182 mehel. Kaimo on populaarsuselt 508. mehenimi.

Vanim Kaimo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Kaimo on keskmiselt 44 aasta vanune (mediaanvanus on 45).

Kõige populaarsem on eesnimi Kaimo vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,77.

Kõige rohkem on eesnimega Kaimo sündinuid oktoobris, kokku 18.

Kõige populaarsem on eesnimi Kaimo Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,34.