Nime Kaimo nimepäev on 3. november.

Eesnime Kaimo statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kaimo 183 mehel. Kaimo on populaarsuselt 504. mehenimi.

Vanim Kaimo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Kaimo on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 44).

Kõige populaarsem on eesnimi Kaimo vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,99.

Kõige rohkem on eesnimega Kaimo sündinuid novembris, kokku 18.

Kõige populaarsem on eesnimi Kaimo Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,56.