Nime Kaire nimepäev on 9. aprill.

Eesnime Kaire statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kaire alla viiel mehel ja 1358 naisel. Kaire on populaarsuselt 11857. mehenimi ja 138. naisenimi.

Vanim Kaire on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Kaire on keskmiselt 47 aasta vanune (mediaanvanus on 48).

Kõige populaarsem on eesnimi Kaire vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 34,34.

Kõige rohkem on eesnimega Kaire sündinuid märtsis, kokku 149.

Kõige populaarsem on eesnimi Kaire Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 17,23.