Nime Kairi nimepäev on 9. aprill.

Eesnime Kairi statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kairi 1656 naisel. Kairi on populaarsuselt 103. naisenimi.

Vanim Kairi on vanuserühmas 70–74, noorim vanuserühmas 0–4.

Kairi on keskmiselt 42 aasta vanune (mediaanvanus on 43).

Kõige populaarsem on eesnimi Kairi vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 35,17.

Kõige rohkem on eesnimega Kairi sündinuid märtsis, kokku 168.

Kõige populaarsem on eesnimi Kairi Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 20,49.