Nime Kairi nimepäev on 9. aprill.

Eesnime Kairi statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kairi 1659 naisel. Kairi on populaarsuselt 104. naisenimi.

Vanim Kairi on vanuserühmas 70–74, noorim vanuserühmas 0–4.

Kairi on keskmiselt 41 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige populaarsem on eesnimi Kairi vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 37,04.

Kõige rohkem on eesnimega Kairi sündinuid märtsis, kokku 169.

Kõige populaarsem on eesnimi Kairi Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 18,81.