Nime Kairo nimepäev on 3. november.

Eesnime Kairo statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kairo 146 mehel. Kairo on populaarsuselt 567. mehenimi.

Vanim Kairo on vanuserühmas 65–69, noorim vanuserühmas 0–4.

Kairo on keskmiselt 27 aasta vanune (mediaanvanus on 27).

Kõige populaarsem on eesnimi Kairo vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,95.

Kõige rohkem on eesnimega Kairo sündinuid septembris, kokku 16.

Kõige populaarsem on eesnimi Kairo Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,00.