Nime Kaisa nimepäev on 14. oktoober.

Eesnime Kaisa statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kaisa alla viiel mehel ja 1522 naisel. Kaisa on populaarsuselt 11857. mehenimi ja 118. naisenimi.

Vanim Kaisa on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Kaisa on keskmiselt 26 aasta vanune (mediaanvanus on 27).

Kõige populaarsem on eesnimi Kaisa vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 28,56.

Kõige rohkem on eesnimega Kaisa sündinuid augustis, kokku 143.

Kõige populaarsem on eesnimi Kaisa Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 16,84.