Nime Kaisa nimepäev on 14. oktoober.

Eesnime Kaisa statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kaisa alla viiel mehel ja 1531 naisel. Kaisa on populaarsuselt 12096. mehenimi ja 114. naisenimi.

Vanim Kaisa on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Kaisa on keskmiselt 26 aasta vanune (mediaanvanus on 28).

Kõige populaarsem on eesnimi Kaisa vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 30,11.

Kõige rohkem on eesnimega Kaisa sündinuid märtsis, kokku 143.

Kõige populaarsem on eesnimi Kaisa Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 16,72.