Nime Kaivo nimepäev on 3. november.

Eesnime Kaivo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kaivo 65 mehel. Kaivo on populaarsuselt 847. mehenimi.

Vanim Kaivo on vanuserühmas 70–74, noorim vanuserühmas 20–24.

Kaivo on keskmiselt 44 aasta vanune (mediaanvanus on 44).

Kõige populaarsem on eesnimi Kaivo vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,11.

Kõige rohkem on eesnimega Kaivo sündinuid märtsis, kokku 9.