Nime Kaja nimepäev on 5. juuli.

Eesnime Kaja statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kaja alla viiel mehel ja 2264 naisel. Kaja on populaarsuselt 11857. mehenimi ja 67. naisenimi.

Vanim Kaja on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Kaja on keskmiselt 57 aasta vanune (mediaanvanus on 57).

Kõige populaarsem on eesnimi Kaja vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 55,24.

Kõige rohkem on eesnimega Kaja sündinuid märtsis, kokku 238.

Kõige populaarsem on eesnimi Kaja Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 36,53.