Nime Kaja nimepäev on 5. juuli.

Eesnime Kaja statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kaja alla viiel mehel ja 2252 naisel. Kaja on populaarsuselt 12096. mehenimi ja 67. naisenimi.

Vanim Kaja on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Kaja on keskmiselt 58 aasta vanune (mediaanvanus on 58).

Kõige populaarsem on eesnimi Kaja vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 56,93.

Kõige rohkem on eesnimega Kaja sündinuid märtsis, kokku 235.

Kõige populaarsem on eesnimi Kaja Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 36,03.