Nime Kajar nimepäev on 5. juuli.

Eesnime Kajar statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kajar 99 mehel. Kajar on populaarsuselt 694. mehenimi.

Vanim Kajar on vanuserühmas 65–69, noorim vanuserühmas 5–9.

Kajar on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 44).

Kõige populaarsem on eesnimi Kajar vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,03.

Kõige rohkem on eesnimega Kajar sündinuid detsembris, kokku 13.

Kõige populaarsem on eesnimi Kajar Valga maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,54.