Nime Kajar nimepäev on 5. juuli.

Eesnime Kajar statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kajar 99 mehel. Kajar on populaarsuselt 691. mehenimi.

Vanim Kajar on vanuserühmas 60–64, noorim vanuserühmas 0–4.

Kajar on keskmiselt 42 aasta vanune (mediaanvanus on 43).

Kõige populaarsem on eesnimi Kajar vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,04.

Kõige rohkem on eesnimega Kajar sündinuid detsembris, kokku 13.

Kõige populaarsem on eesnimi Kajar Valga maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,51.