Nime Kalev nimepäev on 23. juuni.

Eesnime Kalev statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kalev 2352 mehel. Kalev on populaarsuselt 66. mehenimi.

Vanim Kalev on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Kalev on keskmiselt 58 aasta vanune (mediaanvanus on 60).

Kõige populaarsem on eesnimi Kalev vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 46,74.

Kõige rohkem on eesnimega Kalev sündinuid märtsis, kokku 231.

Kõige populaarsem on eesnimi Kalev Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 39,95.