Nime Kalev nimepäev on 23. juuni.

Eesnime Kalev statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kalev 2304 mehel. Kalev on populaarsuselt 70. mehenimi.

Vanim Kalev on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Kalev on keskmiselt 58 aasta vanune (mediaanvanus on 61).

Kõige populaarsem on eesnimi Kalev vanuserühmas 65–69, kus neid on 10 000 elaniku kohta 46,87.

Kõige rohkem on eesnimega Kalev sündinuid märtsis, kokku 229.

Kõige populaarsem on eesnimi Kalev Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 38,91.