Nime Kaljo nimepäev on 3. august.

Eesnime Kaljo statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kaljo 293 mehel. Kaljo on populaarsuselt 392. mehenimi.

Vanim Kaljo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Kaljo on keskmiselt 72 aasta vanune (mediaanvanus on 72).

Kõige populaarsem on eesnimi Kaljo vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 13,84.

Kõige rohkem on eesnimega Kaljo sündinuid jaanuaris, kokku 32.

Kõige populaarsem on eesnimi Kaljo Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 10,24.