Nime Kaljo nimepäev on 3. august.

Eesnime Kaljo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kaljo 270 mehel. Kaljo on populaarsuselt 413. mehenimi.

Vanim Kaljo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Kaljo on keskmiselt 72 aasta vanune (mediaanvanus on 72).

Kõige populaarsem on eesnimi Kaljo vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 12,32.

Kõige rohkem on eesnimega Kaljo sündinuid jaanuaris, kokku 31.

Kõige populaarsem on eesnimi Kaljo Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 9,22.