Nime Kalju nimepäev on 3. august.

Eesnime Kalju statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kalju 1283 mehel. Kalju on populaarsuselt 140. mehenimi.

Vanim Kalju on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Kalju on keskmiselt 71 aasta vanune (mediaanvanus on 72).

Kõige populaarsem on eesnimi Kalju vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 45,42.

Kõige rohkem on eesnimega Kalju sündinuid märtsis, kokku 122.

Kõige populaarsem on eesnimi Kalju Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 26,54.