Nime Kalju nimepäev on 3. august.

Eesnime Kalju statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kalju 1196 mehel. Kalju on populaarsuselt 146. mehenimi.

Vanim Kalju on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Kalju on keskmiselt 71 aasta vanune (mediaanvanus on 73).

Kõige populaarsem on eesnimi Kalju vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 44,87.

Kõige rohkem on eesnimega Kalju sündinuid märtsis, kokku 117.

Kõige populaarsem on eesnimi Kalju Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 24,78.