Nime Kalle nimepäev on 28. jaanuar.

Eesnime Kalle statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kalle 2221 mehel. Kalle on populaarsuselt 77. mehenimi.

Vanim Kalle on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Kalle on keskmiselt 57 aasta vanune (mediaanvanus on 58).

Kõige populaarsem on eesnimi Kalle vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 43,57.

Kõige rohkem on eesnimega Kalle sündinuid märtsis, kokku 211.

Kõige populaarsem on eesnimi Kalle Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 29,37.