Nime Kalle nimepäev on 28. jaanuar.

Eesnime Kalle statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kalle 2186 mehel. Kalle on populaarsuselt 79. mehenimi.

Vanim Kalle on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Kalle on keskmiselt 58 aasta vanune (mediaanvanus on 59).

Kõige populaarsem on eesnimi Kalle vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 41,74.

Kõige rohkem on eesnimega Kalle sündinuid märtsis, kokku 209.

Kõige populaarsem on eesnimi Kalle Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 28,96.