Nime Kalli nimepäev on 15. detsember.

Eesnime Kalli statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kalli 139 naisel. Kalli on populaarsuselt 685. naisenimi.

Vanim Kalli on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Kalli on keskmiselt 50 aasta vanune (mediaanvanus on 54).

Kõige populaarsem on eesnimi Kalli vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,72.

Kõige rohkem on eesnimega Kalli sündinuid märtsis, kokku 19.

Kõige populaarsem on eesnimi Kalli Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,73.