Nime Kalmer nimepäev on 29. aprill.

Eesnime Kalmer statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kalmer 773 mehel. Kalmer on populaarsuselt 209. mehenimi.

Vanim Kalmer on vanuserühmas 65–69, noorim vanuserühmas 5–9.

Kalmer on keskmiselt 50 aasta vanune (mediaanvanus on 52).

Kõige populaarsem on eesnimi Kalmer vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 16,65.

Kõige rohkem on eesnimega Kalmer sündinuid veebruaris, kokku 78.

Kõige populaarsem on eesnimi Kalmer Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 27,11.