Nime Kalmer nimepäev on 29. aprill.

Eesnime Kalmer statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kalmer 759 mehel. Kalmer on populaarsuselt 214. mehenimi.

Vanim Kalmer on vanuserühmas 65–69, noorim vanuserühmas 5–9.

Kalmer on keskmiselt 51 aasta vanune (mediaanvanus on 53).

Kõige populaarsem on eesnimi Kalmer vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 17,00.

Kõige rohkem on eesnimega Kalmer sündinuid veebruaris, kokku 78.

Kõige populaarsem on eesnimi Kalmer Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 25,94.