Nime Kalvi nimepäev on 27. mai.

Eesnime Kalvi statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kalvi 244 mehel ja 5 naisel. Kalvi on populaarsuselt 432. mehenimi ja 4368. naisenimi.

Vanim Kalvi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 10–14.

Kalvi on keskmiselt 52 aasta vanune (mediaanvanus on 52).

Kõige populaarsem on eesnimi Kalvi vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,09.

Kõige rohkem on eesnimega Kalvi sündinuid mais, kokku 32.

Kõige populaarsem on eesnimi Kalvi Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,56.