Nime Kalvi nimepäev on 27. mai.

Eesnime Kalvi statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kalvi 245 mehel ja 5 naisel. Kalvi on populaarsuselt 430. mehenimi ja 4318. naisenimi.

Vanim Kalvi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 10–14.

Kalvi on keskmiselt 51 aasta vanune (mediaanvanus on 52).

Kõige populaarsem on eesnimi Kalvi vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,72.

Kõige rohkem on eesnimega Kalvi sündinuid mais, kokku 32.

Kõige populaarsem on eesnimi Kalvi Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,52.