Nime Kanni nimepäev on 3. juuni.

Eesnime Kanni statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kanni 27 naisel. Kanni on populaarsuselt 1590. naisenimi.

Vanim Kanni on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 20–24.

Kanni on keskmiselt 56 aasta vanune (mediaanvanus on 55).

Kõige rohkem on eesnimega Kanni sündinuid veebruaris, kokku 6.