Nime Kanni nimepäev on 3. juuni.

Eesnime Kanni statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kanni 28 naisel. Kanni on populaarsuselt 1554. naisenimi.

Vanim Kanni on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 20–24.

Kanni on keskmiselt 56 aasta vanune (mediaanvanus on 57).

Kõige rohkem on eesnimega Kanni sündinuid veebruaris, kokku 6.