Nime Kardo nimepäev on 20. veebruar.

Eesnime Kardo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kardo 231 mehel. Kardo on populaarsuselt 449. mehenimi.

Vanim Kardo on vanuserühmas 55–59, noorim vanuserühmas 0–4.

Kardo on keskmiselt 27 aasta vanune (mediaanvanus on 27).

Kõige populaarsem on eesnimi Kardo vanuserühmas 15–19, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,80.

Kõige rohkem on eesnimega Kardo sündinuid märtsis, kokku 30.

Kõige populaarsem on eesnimi Kardo Pärnu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,85.