Nime Karel nimepäev on 28. jaanuar.

Eesnime Karel statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Karel 861 mehel. Karel on populaarsuselt 193. mehenimi.

Vanim Karel on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Karel on keskmiselt 24 aasta vanune (mediaanvanus on 25).

Kõige populaarsem on eesnimi Karel vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 12,99.

Kõige rohkem on eesnimega Karel sündinuid juunis, kokku 83.

Kõige populaarsem on eesnimi Karel Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 18,81.