Nime Karel nimepäev on 28. jaanuar.

Eesnime Karel statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Karel 867 mehel. Karel on populaarsuselt 189. mehenimi.

Vanim Karel on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Karel on keskmiselt 25 aasta vanune (mediaanvanus on 25).

Kõige populaarsem on eesnimi Karel vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 11,62.

Kõige rohkem on eesnimega Karel sündinuid juunis, kokku 86.

Kõige populaarsem on eesnimi Karel Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 18,61.