Nime Karin nimepäev on 25. november.

Eesnime Karin statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Karin 2680 naisel. Karin on populaarsuselt 51. naisenimi.

Vanim Karin on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Karin on keskmiselt 47 aasta vanune (mediaanvanus on 46).

Kõige populaarsem on eesnimi Karin vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 32,95.

Kõige rohkem on eesnimega Karin sündinuid mais, kokku 264.

Kõige populaarsem on eesnimi Karin Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 33,81.