Nime Karin nimepäev on 25. november.

Eesnime Karin statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Karin 2705 naisel. Karin on populaarsuselt 50. naisenimi.

Vanim Karin on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Karin on keskmiselt 45 aasta vanune (mediaanvanus on 44).

Kõige populaarsem on eesnimi Karin vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 34,03.

Kõige rohkem on eesnimega Karin sündinuid mais, kokku 266.

Kõige populaarsem on eesnimi Karin Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 33,63.