Nime Karita nimepäev on 18. veebruar.

Eesnime Karita statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Karita 131 naisel. Karita on populaarsuselt 702. naisenimi.

Vanim Karita on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Karita on keskmiselt 30 aasta vanune (mediaanvanus on 27).

Kõige populaarsem on eesnimi Karita vanuserühmas 20–24, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,41.

Kõige rohkem on eesnimega Karita sündinuid juulis, kokku 16.

Kõige populaarsem on eesnimi Karita Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,07.