Nime Karita nimepäev on 18. veebruar.

Eesnime Karita statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Karita 131 naisel. Karita on populaarsuselt 703. naisenimi.

Vanim Karita on vanuserühmas 70–74, noorim vanuserühmas 0–4.

Karita on keskmiselt 29 aasta vanune (mediaanvanus on 26).

Kõige populaarsem on eesnimi Karita vanuserühmas 20–24, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,37.

Kõige rohkem on eesnimega Karita sündinuid juulis, kokku 16.

Kõige populaarsem on eesnimi Karita Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,05.