Nime Karl nimepäev on 28. jaanuar.

Eesnime Karl statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Karl 2606 mehel. Karl on populaarsuselt 56. mehenimi.

Vanim Karl on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Karl on keskmiselt 26 aasta vanune (mediaanvanus on 24).

Kõige populaarsem on eesnimi Karl vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 50,89.

Kõige rohkem on eesnimega Karl sündinuid märtsis, kokku 255.

Kõige populaarsem on eesnimi Karl Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 31,99.