Nime Karli nimepäev on 28. jaanuar.

Eesnime Karli statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Karli 263 mehel. Karli on populaarsuselt 416. mehenimi.

Vanim Karli on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Karli on keskmiselt 41 aasta vanune (mediaanvanus on 35).

Kõige populaarsem on eesnimi Karli vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,50.

Kõige rohkem on eesnimega Karli sündinuid märtsis, kokku 31.

Kõige populaarsem on eesnimi Karli Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 14,54.