Nime Karli nimepäev on 28. jaanuar.

Eesnime Karli statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Karli 265 mehel. Karli on populaarsuselt 411. mehenimi.

Vanim Karli on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Karli on keskmiselt 40 aasta vanune (mediaanvanus on 34).

Kõige populaarsem on eesnimi Karli vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,82.

Kõige rohkem on eesnimega Karli sündinuid märtsis, kokku 31.

Kõige populaarsem on eesnimi Karli Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 14,76.