Nime Karmen nimepäev on 18. veebruar.

Eesnime Karmen statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Karmen 1180 naisel. Karmen on populaarsuselt 158. naisenimi.

Vanim Karmen on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Karmen on keskmiselt 33 aasta vanune (mediaanvanus on 31).

Kõige populaarsem on eesnimi Karmen vanuserühmas 20–24, kus neid on 10 000 elaniku kohta 18,30.

Kõige rohkem on eesnimega Karmen sündinuid märtsis, kokku 116.

Kõige populaarsem on eesnimi Karmen Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 13,32.