Nime Karmo nimepäev on 10. oktoober.

Eesnime Karmo statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Karmo 434 mehel. Karmo on populaarsuselt 310. mehenimi.

Vanim Karmo on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Karmo on keskmiselt 29 aasta vanune (mediaanvanus on 31).

Kõige populaarsem on eesnimi Karmo vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,57.

Kõige rohkem on eesnimega Karmo sündinuid oktoobris, kokku 42.

Kõige populaarsem on eesnimi Karmo Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,23.