Nime Karola nimepäev on 20. juuni.

Eesnime Karola statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Karola 351 naisel. Karola on populaarsuselt 406. naisenimi.

Vanim Karola on vanuserühmas 55–59, noorim vanuserühmas 0–4.

Karola on keskmiselt 14 aasta vanune (mediaanvanus on 14).

Kõige populaarsem on eesnimi Karola vanuserühmas 15–19, kus neid on 10 000 elaniku kohta 13,23.

Kõige rohkem on eesnimega Karola sündinuid septembris, kokku 47.

Kõige populaarsem on eesnimi Karola Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,15.